Koerierdiensten

Koerierdiensten

Wat is een koerier? Een koerier is iemand die in opdracht van de klant, goederen of diensten levert aan de klant. Deze is een vervoerder die na aanvraag op korte termijn allerhande zendingen vervoert. Dit is te vergelijken met personenvervoer door een taxibedrijf, maar dan voor goederen. Voor de ene opdrachtgever is de snelheid belangrijk,